Informace o publikaci

Obnovitelné zdroje energie, biomasa a biopaliva v Africe. Příležitosti a rizika

Autoři

MILÉŘ Tomáš

Rok publikování 2012
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Populační růst v Africe klade stále větší nároky na přírodní a energetické zdroje k zajištění každodenních potřeb domácností. Narůstají tak problémy životního prostředí, jako jsou: odlesňování, degradace půd, znečištění vod a ovzduší. Změna klimatu působí extrémní sucha a záplavy, čímž se snižuje potravinová bezpečnost. Mnohé problémy mají jednoduchá, levná a dlouhodobě udržitelná technologická řešení. Zavádění těchto řešení však často naráží na socio-kulturní překážky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info