Informace o publikaci

Evolution of genome size in Carex (Cyperaceae) in relation to chromosome number and genomic base composition

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Evoluce velikosti genomu v rodu Carex (Cyperaceae) ve vztahu k počtu chromosomů a genomickému poměru bází
Autoři

LIPNEROVÁ Ivana BUREŠ Petr HOROVÁ Lucie ŠMARDA Petr

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Annals of Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://aob.oxfordjournals.org/content/111/1/79.full.pdf+html
Doi http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcs239
Obor Botanika
Klíčová slova Agmatoploidy; AT/GC ratio; chromosomal fusion and fission; chromosome numbers; DNA content; flow cytometry; GC content; karyotype; phylogeny; polyploidy; symploidy
Popis Rod Carex vykazuje karyologické zvláštnosti související s holocentrickou povahou jeho chromosomů, především široký kontinuální rozsah počtu chromozomů v rámci rodu. Vliv těchto zvláštností na evoluci genomu (velikost genomu, AT/GC složení) není znám. Zatímco u druhů s monocentrickými chromosomy se detekce polyploie opírá o aritmetický vztah mezi počty chromosomů příbuzných druhů, u druhů s holocentrickými chromosomy, kde chromozomální štěpení nebo fúze jsou časté, musí se detekce polyploidie opírat i o měření jaderného obsahu DNA. K tomuto měření a ke stanovení genomického poměru bází jsme v naší studii využili průtokovou cytometrii, kombinované s daty o počtech chromosomů. Všechny vztahy mezi sledovanými parametry byly testovány fylogeneticky. Velikost genomu 1C se pohybovala mezi 0,24 a 1,64 pg (mezi Carex secalina a C. cuspidata). Genomický GC obsah se sahal od 34,8% do 40,6% (od C. secalina po C. firma). Oba tyto genomické parametry byly pozitivně korelovány. Sedm polyploidních a dva potenciálně polyploidní taxony byly zjištěny v kladu Carex. Silná negativní korelace mezi velikostí genomu a počtem chromosomů byl detekována u nepolyploidních taxonů. Nepolyploidní taxony kladu Carex mají větší velikost genomu taxony kladu Vignea. Tři dvoudomé taxony mají výrazně větší genomy, větší chromozomy, a vyšší GC obsah než jejich příbuzné hermafroditní taxony. Genomy ostřic jsou poměrně malé a velmi GC-chudé ve srovnání s jinými krytosemennými rostlinami. Vývoj genomu a karyotypu v ostřic probíhá pod vlivem četných chromozomálních štěpení/fúzí, vzácné polyploidie a časté opakující se proliferace/úbytku repetitivní DNA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info