Informace o publikaci

Vliv šlachového transferu extensor carpi radialis longus - extensor pollicis longus na funkci ruky

Autoři

JUSTAN Ivan DVOŘÁK Zdeněk KUBEK Tomáš HÝŽA Petr STUPKA Igor VESELÝ Jiří

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova tendon transfer; extensor pollicis longus; extensor carpi radialis longus; hand function
Popis CÍL PRÁCE Extensor pollicis longus (EPL) je hlavní extenzor interphalangeálního kloubu a důležitý extenzor metakarpophalangeálního kloubu palce. V současnosti se k rekonstrukci funkce EPL po jeho ruptuře běžně používají dvě šlachy, šlacha extensor indicis proprius (EIP) a extensor carpi radialis longus (ECRL). Hodnotili jsme skupinu pacientů s rupturou EPL a následným šlachovým transferem ECRL na EPL, který byl metodou volby. Cílem práce bylo zhodnotit naše výsledky a vliv odpojení ECRL na funkci ruky. MATERIÁL A METODIKA V letech 2003 až 2007 bylo operováno 20 pacientů s podkožní rupturou EPL, u kterých byl proveden šlachový transfer extensor carpi radialis longus na extensor pollicis longus. Pacienti byli pozvání ke kontrole po dvou letech, při které byl zaznamenán rozsah pohybu (ROM) poraněné a kontralaterální ruky, pro hodnocení výsledků byl použit modifikovaný Geldmacherův skórovací systém a pacienti vyplnili dotazník DASH. Průměrná doba sledování byla 24 měsíců (19-31 měsíců). VÝSLEDKY V souboru pacientů byl vypočítán průměrný Total Active Motion (TAM) operované ruky s výsledkem 98,75 stupňů (60-140, SD 22,74). Průměrný deficit extenze interphalangeálního (IP) kloubu byl 5,42 stupňů (0-25, SD 8,77) a průměrná flexe v IP kloubu byla 65,8 stupňů (40-80, SD 13,2). Pro zhodnocení stranových rozdílů byl zaznamenán ROM kontralaterálního palce. Výsledky byly následující: Průměrný TAM byl 141,3 stupňů (115-190, SD 20,43), průměrný deficit extenze v IP kloubu byl 0 stupňů (0-0, SD 0) a průměrná flexe v IP byla 68,8 stupňů (50-80, SD 9,6). DISKUSE Deficit extenze v IP kloubu byl patrný v obou skupinách operovaných pacientů. Ve skupině hodnotící pohyb kontralaterálního palce nebyl zjištěn žádný deficit. Ve skupině pacientů sledovaných déle po operaci byl zaznamenán nárůst deficitu extenze. To mohlo být způsobeno nežádoucí adaptací donorského svalu, adhezemi nebo povolenou šlachovou suturou. Přes trojnásobně silnější svalovinu je při adaptaci na delší exkurze palce svalové bříško ECRL progresivně nataženo a ztrácí svou sílu. Průměrná hodnota v dotazníku DASH byla 22,51 což by v našem případě mohlo být označeno za malý vliv. ZÁVĚR Transfer ECRL na EPL je zavedenou alternativní technikou. Zhodnocením výsledků Geldmacherova skórovacího systému a měření rozsahu pohybů byla zjištěna zvýšená adaptace pohybu palce na deficit extenze IP kloubu, která měla za následek mírný vliv na funkci ruky. Vliv se netýkal základních denních aktivit a byl únosný pro všechny pacienty. Rozdíl v extenzi zápěstí mezi operovanou a kontralaterální rukou odpovídal předoperačnímu stavu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info