Informace o publikaci

Public finances-administrative autonomies

Název česky Veřejné finance-administrativa samospráv
Autoři

HULKÓ Gábor PATYI Andreás PAŘÍZKOVÁ Ivana

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Řešena byla problematika daňových příjmů obecních rozpočtů v České republice. Pozornost byla zejména věnována dani z nemovitostí a dani z příjmů. A dále výnosnosti těchto daní v rozpočtech obcí.
Související projekty: