Informace o publikaci

Domácí násilí - zákon a skutečnost

Autoři

KOZLOVÁ Veronika ADRIENA BUDÍNOVÁ 

Druh Uspořádání workshopu
Citace
Popis Více než šest let je v úcinnosti zákon c. 135/2006, kterým byly zavedeny nekteré duležité instituty ochrany proti domácímu násilí. Predevším se jedná o policejní a soudní vykázání. Za tento dostatecne dlouhý cas je možné zhodnotit praktický prínos techto opatrení a jejich faktické dopady pri rešení prípadu domácího násilí. Pozornost bude venována problémum, kterým obeti domácího násilí celí v trestním a obcanském rízení. Bez povšimnutí nezustanou ani související otázky, jako je sverení dítete do výchovy nebo rozvod. Workshopem bude provázet Mgr. Adriena Budinová z neziskové organizace proFem, o.p.s., která již více jak 12 let provozuje právní projekt "AdvoCats for Women", ve kterém je poskytována bezplatná právní pomoc obetem domácího násilí.
Související projekty: