Informace o publikaci

Transformační "fóbie"

Autoři

RONOVSKÁ Kateřina

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek na konferenci Olomoucké právnické dny 2013 byl věnován problematice možných přeměn právnických osob soukormého práva v souvislosti nabytím účinnosti nového občanského zákoníku.
Související projekty: