Informace o publikaci

Změny ve využití krajiny v Horním povodí Svitavy

Autoři

SVOBODOVÁ Eva HAVLÍČEK Marek

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Pruhoniciana
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_104/Acta-104_komplet-cz.pdf
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova land use changes; old maps; Svitava river; river basin
Popis Příspěvek představuje analýzy a hodnocení změn využívání krajiny v horním povodí Svitavy. Změny využívání krajiny byly studovány na základě sad starých topografických map z pěti časových období (1836–1852, 1876, 1953–1956, 1994, 2002–2006). Data pro analýzu byla získána v prostředí ArcGIS vektorizací nad mapovými sadami, u novějších mapových sad byla využita dostupná vektorová data. Byly vyhodnoceny změny v zastoupení jednotlivých kategorií využívání krajiny (9 kategorií využití ploch), počty změn, stabilní plochy, intenzita využití krajiny. V horní části povodí Svitavy bylo změněno 32 % území. Více než 60 % oblasti bylo označeno jako stabilní s převažujícími stabilními kategoriemi orné půdy a lesa. Extenzifikace (16 %) změn v krajině převažovala nad intenzifikací (9 %).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info