Informace o publikaci

Vstup na pozemky a jiná omezení vlastníků při nápravě nepříznivých důsledků těžební činnosti na životním prostředí

Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis České horní právo stanoví relativně přísné požadavky na ochranu životního prostředí před nepříznivými vlivy hornické činnosti. Příspěvek je zaměřen na situace, kdy důlní díla byla již v souladu s uvedenými požadavky uzavřena, a přesto svými negativními vlivy ohrožují lidské zdraví a životní prostředí. Různé právní prostředky a cesty, jak zajistit přístup na dotčené pozemky a realizaci nápravných opatření jsou analyzovány v rámci současně platné i připravované české legislativy, včetně odpovědnosti za porušení povinnosti umožnit vstup a omezení vlastnických práv k nemovitostem.
Související projekty: