Informace o publikaci

20 years of independence and fiscal federalism in the Czech Republic: Where we have come and where are we headed?

Autoři

GODAROVÁ Jana HRŮZA Filip

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference X. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2013: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy.
Citace
Klíčová slova Fiscal federalism, intergovernmental relations, selected tax revenues, Czech case
Popis Během posledních 20 let nezávislosti ČR prošly vztahy mezi jednotlivými úrovněmi vlády různými vývojovými fázemi a dílčími změnami, takže se celkový obrázek neustále měnil. V rámci tohoto příspěvku se zabýváme vývojem fiskálního federalismu během zmíněného období a bereme v potaz také determinaci administrativního rozdělení svěřeného území a vytvoření vertikální struktury systému veřejné správy, rozdělení moci a odpovědností mezi jednotlivé úrovně této struktury, ale také rozdělení finančních prostředků primárně z daňových příjmů pro jednotlivé rozpočty v rámci této struktury. Tento vývoj a změny zahrnovali a stále obsahují řadu konfliktů zainteresovaných relevantních zájmových skupin, které usilovaly o větší moc, personální zabezpečení či více peněz do vlastních rozpočtů. Je tedy možné identifikovat určitým způsobem celkové směřování a podobu vývoje této oblasti během zmíněného 20-ti letého vývoje nebo to nelze? Cílem tohoto příspěvku je identifikovat a popsat vývoj fiskálního federalismu v ČR od jejího založení v podobě rozdělení v roce 1993 do roku 2013 v dimenzi primárních finančních toků (systém rozpočtového určení daní). Dílčím cílem je vytvořit syntézu a identifikovat problémy implementace a fungování tohoto systému v případě ČR pro potřeby dalšího výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info