Informace o publikaci

Hygienické aspekty kvality vod

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je zaměřen na vybrané aspekty aktuální legislativy zajišťující kvalitu vod z hlediska ochrany lidského zdraví. Zvláštní pozornost je zaměřena na institut zdravotních rizik a odpovědnostních vztahů.
Související projekty: