Informace o publikaci

Selected Aspects of Criminal Liability of Legal Persons

Název česky Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob
Autoři

ŽATECKÁ Eva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072983
Doi http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072983
Obor Právní vědy
Klíčová slova criminal liability; legal persons; crimes; imputability of enterprises; preventive measure
Popis Tento příspěvek se zabývá vybranými problémy trestní odpovědnosti právnických osob zaměřené na společnosti. Příspěvek se snaží vytyčit možná úskalí trestní odpovědnosti právnických osob a zabývá se zejména problematiko, kdy je právnická osoba odpovědna, zda-li je možné se z této odpovědnosti vyvinit využitím preventivních opatření.
Související projekty: