Informace o publikaci

Genome assembly and annotation for red clover (Trifolium pratense; Fabaceae)

Autoři

IŠTVÁNEK Jan JAROŠ Michal KŘENEK Aleš ŘEPKOVÁ Jana

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj American Journal of Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.3732/ajb.1300340
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova assessment of assembly software; de novo assembly; Fabaceae; genome annotation; red clover; Trifolium pratense
Popis Jetel luční (Trifolium pratense ) je důležitá pícnina ze skupiny leguminóz, s velkým významem pro zemědělství a výživu zvířat. Skládání sekvencí jeho genomu střední velikosti je důležitým úkolem z hlediska nalezení vhodného softwaru a hardwaru. Technika sekvenování nové generace umožňuje tvorbu velkého množství sekvenačních dat za nízkou cenu. V této práce jsou prezentovány výsledky skládání genomu jetele lučního a charakteristiky tohoto genomu. Software pro assembly byl hodnocen pomocí dat z blízce příbuzného druhu s cílem najít nejlepší kombinaci assembleru a programu pro korekci chyb. Nově osekvenovaný genom jetele lučního byl charakterizován z hlediska obsahu repeticí, počtu genů kódujících proteiny a nekódujících genů, genových rodin a jejich funkcí. Charakteristiky genomu byly porovnány s dalšími osekvenovanými genomy rostlin. Abyss a Echo byly využity pro de novo assembly genomu jetele lučního, která zahrnuje ~314.6 Mbp. Na rozdíl od jiných leguminóz s porovnatelnými genomy, obsahuje genom jetele lučního velký podíl repeticí a více retrotranspozonů a DNA transpozonů. Celkem bylo anotováno 47 398 genů kódujících proteiny z 64 761 predikovaných genů. Srovnávací analýza identifikovala několik genových rodin, které jsou characteristické pro T. pratense. Byly identifikovány geny rezistence, geny pro leghemoglobin a pro specifické peptidy hlízek. Genomická data jetele lučního jsou zdrojem pro zlepšování genomu prostřednictvím molekulárního šlechtění a pro srovnání s dalšími osekvenovanými druhy rostlin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info