Informace o projektu
Nové genomické postupy pro šlechtění cizosprašných plodin na zlepšení užitkových vlastností (HJ2010)

Kód projektu
QI111A019
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zemědělství ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Hana Jakešová, CSc.
Zemědělský výzkum,spol. s r. o.

Účelem projektu je zavedení progresivní technologie do šlechtění cizosprašných plodin, která je založena na vývoji introgresních linií se zlepšenými užitkovými znaky a aplikaci genově specifických DNA markerů komplexních znaků. Prostředek inovace a kvalitativní posun spočívá ve zcela odlišném přístupu k výběrům rostlin během šlechtění, což přinese výrazné zkrácení doby potřebné k vyšlechtění odrůdy a umožní výběry na základě genetické výbavy rostlin. Tato časová úspora směřuje k posílení výkonnosti zúčastěného ekonomického subjektu-uživatele.
Pěstování genotypů se zlepšenými užitkovými vlastnostmi, vyšší vytrvalostí, rezistencí k různým patogenům a zlepšenou kvalitou se vyznačuje šetrností k životnímu prostředí, která se v případě jetelovin násobí sníženými nároky na přísun minerálních hnojiv vzhledem ke schopnosti fixace vzdušného dusíku.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info