Informace o publikaci

Relativní neúčinnost

Autoři

LEBEDA Martin

Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Relativní neúčinnost
Obor Právní vědy
Klíčová slova Relative ineffectiveness; objectionability; Civil Code
Popis Relativní neúčinnost není novým institutem soukromého práva. Tento institut je v praxi již využíván např. v insolvenčním zákoně. V občanském zákoníku je znám pod názvem odporovatelnost. Nový termín by měl blíže vystihnout tento institut, kdy neúčinnost je termínem využívaným v hmotném právu a odporovatelnost v právu procesním. Vzhledem k novému pojetí neplatnosti se sice jedná o doplňkový institut, ale institut pro praxi důležitý a potřebný.
Související projekty: