Informace o projektu

Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií (OSVeSProM)

Kód projektu
MUNI/A/0898/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný multioborový projekt se zabývá aktuálním problémem vyvažování svobody projevu médií a práva na soukromí jednotlivce. Snaha médií o přilákání pozornosti čtenářů mnohdy vede ke zveřejňování informací ze života známých osobností, které však mají právo na ochranu svého soukromí. Navíc předkládané zprávy mnohdy účelově zkreslují informace, které v krajním případě vedou až ke zveřejňování polopravd či nepravd, jimž se může difamovaná osoba pouze s obtížemi bránit. A právě na hledání hranice mezi svobodou slova médií a ochranou soukromí jednotlivců bude zaměřen tento projekt. Vyvažování těchto práv v oblasti hmotněprávní má svůj vliv i na představy jednotlivých států na úpravu této problematiky v mezinárodním právu soukromém. Určování rozhodného práva v oblasti porušování osobnostních práv a soukromí, včetně pomluvy není sjednocené, a to ani na úrovni EU.
Za cíl si tento projekt klade analýzu výše uvedené problematiky, tedy vymezení limitů svobody projevu médií a práva na soukromí jednotlivce a také odpovědnosti médií v souvislosti s porušením práva jednotlivce na soukromí (a to i ve specifickém prostředí internetu), jak v rovině mezinárodní (kdy bude analyzována mezinárodněprávní úprava a judikatura mezinárodních soudů jako je Evropský soud pro lidská práva), tak v rovině vnitrostátní (kdy bude analyzována vnitrostátní úprava a judikatura vnitrostátních soudů ČR).
Cílem projektu v oblasti mezinárodního práva soukromého bude zanalyzovat současný stav a rozebrat možnosti vývoje v této oblasti.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info