Informace o publikaci

Monitoring a evaluace programů podpory zdraví

Autoři

DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ Zuzana

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hygiena
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Klíčová slova health promotion programmes; assessment
Popis Programy podpory zdraví vyžadují při korektním zpracování nejen popis samotného prvku intervence, který je nástrojem projektu, ale také korektní vyhodnocení, tj. monitoring a evaluaci programu. Monitoring a evaluace jsou součástí sofistikovaného procesu, který má své nepodkročitelné standardy a podmínky, jež je nutno respektovat. Před hodnocením projektu je důležité stanovit konkrétní kritéria hodnocení – podmínkou správně vybraných kritérií jsou vhodně zvolené indikátory hodnocení. Nevhodně stanovené indikátory, které nereflektují cíle projektu a nejsou k nim relevantní, jsou nejčastější chybou většiny programů podpory zdraví. Je záhodno plánovat evaluaci projektu vnější i vnitřní a vyjmenovat její předem předpokládané překážky. Zároveň je dobré navrhnout vnímání obsahu termínu „efektivita projektu“ u každého konkrétního programu, případně predikovat zamýšlený poměr ceny projektu k jeho účinnosti. Návrhy programů podpory zdraví by v rámci plánovaného monitoringu a evaluace měly obsahovat jasně stanovený způsob prezentace průběhu a výsledků, včetně závěrečných informací plynoucích z výsledků monitoringu a evaluace. Problematika monitoringu a evaluace programů podpory zdraví, jejich proces a metody by se měly stát předmětem zkoumání a dalšího vývoje v oborech zabývajících se prevencí a podporou zdraví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info