Informace o publikaci

Současná škola – „dílna lidskosti“?

Autoři

ČECH Tomáš RYBIČKOVÁ Marta NAJVAR Petr

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis XXI. mezinárodní výroční konference České pedagogické společnosti s názvem Současná škola – „dílna lidskosti“? se konala ve dnech 27. a 28. března 2014 v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Konference byla připravena ve spolupráci České pedagogické společnosti a Pedagogické fakulty MU a byla věnována soudobým problémům výchovy a vzdělávání, a to mj. v kontextu odkazu J. A. Komenského pro současnou pedagogiku. Odborné práce byla soustředěna do čtyř sekcí - Didaktika magna aneb Umění umělého vyučování, Labyrint aneb Dítě v bludišti vztahů, Informatorium aneb Hrozí ztráta dětství? a Všenáprava aneb Osobnost učitele. V návaznosti na jednotlivé sekce odezněly rovněž hlavní referáty pozvaných odborníků. Vybrané odborné příspěvky budou po recenzním řízení zakomponovány do odborné tematické publikace.