Informace o publikaci

Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému

Autoři

VEŠKRNA Martin PŘENOSIL Václav

Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Přiložené soubory
Popis Aplikace Dcapture slouží k průběžnému zachytávání a následnému zpracování dat z vyvíjeného dvouparametrického spektrometrického systému FD-11 ŠOHAJ. Dvouparematrický spektrometrický systém FD-11 ŠOHAJ vznikl jako výsledek projektu SPEKTRUM TAČR, je chráněn dvěma užitnými vzory a dokáže pracovat řádově o dva řády rychleji než dovadní spetrometry, přečemž jeho amplitudová rozlišovací schopnost dosahuje řádu 10e4. Vstupní signál je systémem FD-11 ŠOHAJ předzpracován a přenesen do aplikace Dcapture, kde dochází ke shromažďování dat v diskriminační matici. Shromažďovaná data jsou validována v rámci projektu vyvinutými filtračními a validačními metodami. Tuto matici je možné uložit a dále zpracovat v nástrojích pro dekonvoluci přístrojového spektra.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info