Informace o projektu

Digitální spektrometrický systém jaderného záření (Spektrum)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TA01011383/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
VF, a.s.
Odpovědná osoba RNDr. Zdeněk Kopecký Ph.D.

Podstatou projektu je návrh funkčního vzoru rekonfigurovatelného digitálního spektrometru jaderného záření. Výsledkem bude podstatné snížení velikosti, hmotnosti a příkonu spektrometrického systému ve srovnání s doposud běžně používanými analogovými aparaturami používaných pro měření neutronových a fotonových spekter ve směsných polích záření. Digitalizace výstupního impulzu z detektoru záření umožní zpracovat obsažené informace během měření (on line) nebo po jeho skončení(off line). Předkládaný návrh se zabývá metodou digitalizace náběžné hrany impulsů generovaných detektorem s organickým scintilátorem stilben stilben NE-213 nebo proporcionálního detektoru. Rozlišení neutronů a fotonů může být dosaženo na základě trvání doby náběhu výstupního impulzu. To vyžaduje digitalizaci s dostatečně vysokou vzorkovací frekvencí přesahující 1 GHz s velkým dynamickým rozsahem amplitud. Soudobými prostředky číslicové techniky - rychlé analog/číslo převodníky (A/D převodníky), programovatelná logická pole (FPGA) a signální procesory (DSP) skýtají možnost, kromě výše uvedených paremetrů, podstatné zvýšit užitné vlastnost spektrometrických systémů (např. rozlišení části superponovaných impulsů) a také zkrácení doby měření a snížení finančních nákladů na pořízení a provozování spektrometrických měření.

Publikace

2017

2016

2015

2014

Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info