Informace o publikaci

Obhajoba v řízení o dohodě o vině a trestu

Autoři

GAĽO Dušan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ACTA IURIDICA OLOMUCENSIA
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova plea bargaining; special types of criminal proceedings; diversions in criminal law; court; public prosecution; defendant; defense attorney; mandatory attorney
Popis Článek se zabývá otázkou řízení o dohodě o vině a trestu jako nového zvláštního způsobu řízení. Pozornost je věnována podstatě tohoto institutu, jeho vztahu k ostatním zvláštním způsobům řízení a k tzv. odklonům. Je analyzováno postavení soudu, státního zastupitelství a obviněného a obhájce v řízení o dohodě o vině a trestu.
Související projekty: