Informace o publikaci

Landscape classification of the Czech Republic based on the distribution of natural habitats

Název česky Klasifikace krajiny České republiky na základě rozšíření přírodních biotopů
Autoři

DIVÍŠEK Jan CHYTRÝ Milan GRULICH Vít POLÁKOVÁ Lucie

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Fulltext PDF
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova biogeographical division; biotopes; constrained clustering; Czech Republic; habitat types; landscape types; Natura 2000; phytogeographical division; regionalization; vegetation types
Přiložené soubory
Popis Tato studie je prvním pokusem o statistickou klasifikaci krajiny České republiky založenou na analýze biologických dat, konkrétně rozšíření přírodních biotopů definovaných v Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001), jak byly zaznamenány při národním projektu mapování biotopů (Härtel et al. 2009). Vycházeli jsme ze záznamů o výskytu jednotlivých typů přírodních biotopů v 2370 mapových polích o velikosti 5´ zeměpisné šířky × 3´ zeměpisné délky. Použitím dvou odlišných klasifikačních metod (neomezenou a prostorově omezenou klasifikací) jsme vymezili sedm typů krajiny a sedm regionů České republiky, které jsme následně charakterizovali souborem abiotických faktorů. Pro každý typ krajiny a region jsme zároveň stanovili charakteristické přírodní biotopy. Výsledky obou použitých metod potvrdily, že biogeografické členění české krajiny závisí hlavně na nadmořské výšce, klimatických faktorech a rozdílech mezi Českým masivem a Karpaty. Obě výsledné klasifikace jsme porovnali s fytogeografickým členěním České republiky (Dostál 1957, 1966, Skalický 1988), biogeografickým členěním (Culek 1996), zoogeografickým členěním (Mařan 1958) a s environmentální klasifikací České republiky (Chuman & Romportl 2010). Předložená klasifikace není chápána jako vylepšení nebo náhrada předchozích klasifikací, protože každá z nich má odlišný účel a vychází z jiných vstupních dat a metodik jejich integrace. Analytický postup její přípravy je však přesně popsán, což umožňuje pochopit její logický základ. Srovnání nové klasifikace s předchozími přispívá k lepšímu pochopení biogeografických zákonitostí území České republiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info