Informace o projektu

Informace o projektu
Analýza, hodnocení a vizualizace globálních environmentálních změn v krajinné sféře Země (AVIGLEZ)

Kód projektu
MUNI/A/0952/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt je úzce spjat s aktivitami realizovanými na Geografickém ústavu v rámci projektu PROGLEZ (2010 – 2012) a Globální environmentální změny v krajinné sféře Země a jejich dopady (2013), které nastavily hlavní výzkumné zaměření na studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a prostoru. V roce 2014 je projekt navrhován ve třech vzájemně propojených oblastech výzkumu, a to ve fyzické geografii (FG), sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatice (KG). Jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají a dílčí témata projektu mají výrazný interdisciplinární charakter. Oblast FG bude soustředěna především do problematiky hydrometeorologických extrémů, studia středoevropských říčních systémů v člověkem ovlivněných podmínkách, klimatického hodnocení polárních oblastí a vzdělávání k trvalé udržitelnosti ve fyzické geografii. Výzkumné zaměření v oblasti SG je integrováno spíše teoretickými a metodologickými přístupy. Sjednocujícím prvkem je zájem o studium prostorovosti sledovaných témat, studium dynamiky studovaných jevů a její podmíněnosti a transformaci sociálních, ekonomických, politických a kulturních systémů. Pracovní skupina KG bude zaměřena na optimalizaci kartografické vizualizace z hlediska kognitivních procesů a její objektivní hodnocení obecnými uživateli či skupinami uživatelů. Novým směrem je výzkum možností využití dobrovolné geografické informace (VGI), její hodnocení a aplikační zapojení. Projekt se kromě výše uvedených odborných témat zaměří také na užší spolupráci studentů doktorského studie s jednotlivými pracovními týmy s důrazem na zkvalitnění jejich publikačních aktivit.

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info