Informace o publikaci

Dvojí život falcidiánské kvarty

Autoři

SALÁK Pavel

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Text se zabývá ůvody vzniku falcidiánské kvarty, jako institutu omezujícího míru odkazů na úkor dědice. JIž v římském právu bylo ale její měřítko použito i na ochranu nepominutelných dědiců. V tomoto smyslu také převzalo falicidiánskou kvartu i středověké a novověké právo. Naopak výše odkazů v novověkých kodifikacích, typicky ABGB, nebyla omezena. Poněkud kuriozně se jí inspiroval až občanský zákoník z r. 1950, který byl přijat po nástupu koministů. Ti však poměr kvarty obrátili, takže odkazy mohly šinit maximálně čtvrtinu hodnoty dědictví. Falcidiánská kvarta v původním - římském pojetí - se však objevila v občanském zákoníku 2012.
Související projekty: