Informace o publikaci

Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva

Autoři

PRŮCHOVÁ Ivana

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Vodní plochy – jak přírodní, tak umělé – plní řadu významných funkcí. Příspěvek je věnován jedné z nich, a to funkci vodních ploch jako významných krajinných prvků z pohledu právní regulace. Cílem pojednání je na základě analýzy právních prostředků ochrany významných krajinných prvků obecně a v rámci nich vodních ploch zhodnotit klady, případně nedostatky právní úpravy. Závěrem, na základě této analýzy, jsou pak formulovány eventuální náměty de lege ferenda.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info