Informace o publikaci

Volný pohyb pracovníků a příslušný právní řád

Autoři

GREGOROVÁ Zdeňka

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Carolinae/Iuridica
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova the free movement of workers; a worker; the principle of equal treatment; the ban on discrimination; social rights; the Rome Convention; Regulation Rome
Popis Autor se zabývá volným pohybem pracovníků uvnitř Evropské unie a ostatními souvisejícími otázkami.Definuje principy a obsah práva volného pohybu pracovníků v souvislosri s občanstvím EU. Na tomto základě analyztuje zvláštní otázku - určení právního řádu, jímž se bude řídit pracovní poměr s mezinárodním prvkem. Autorka se zabývá EU nástroji, které upravují právní vztahy s mezinárodním prvkem - zjména Nařízením EP a Rady č. 593/2008 o právnu aplikovatelném na smluvní závazky (Řím I) a jeho čl. 8, který se týká individuální pracovní smlouvy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info