Informace o publikaci

Trestní řízení, výkon trestu odnětí svobody a prohlubování zadluženosti odsouzených

Autoři

HOROVÁ Petra RŮŽIČKOVÁ Jana

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova custodian sentence execution; deepening debts
Popis Zadluženost je častým faktorem životní situace pachatelů trestné činnosti. Cílem této studie je identifikovat rizikové situace, které ovlivňují zadluženost lidí po výkonu trestu odnětí svobody. Identifikovány byly tři situace obsahující značné riziko vzniku či prohlubování zadluženosti: povinnost náhrady škody způsobené trestnou činností, vznik závazku uhrazení nákladů soudního řízení a obhajoby a závazek splácení nákladu za výkon trestu odnětí svobody. Hlavními problémy, které v těchto situacích nastávají jsou: a) nízká finanční a právní gramotnost pachatelů a na to navázané neefektivní využívání zdrojů (obhajoby) a nevhodné finanční rozhodování, případně abdikování na řešení dluhového problému, b) rozsah závazků se kterými osoby opouštějí výkon trestu odnětí svobody, c) omezené možnosti řešení zadluženosti během výkonu trestu odnětí svobody.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info