Informace o publikaci

SOUTĚŽNÍ ROZMĚR NAROVNÁNÍ V PATENTOVÝCH VĚCECH

Autoři

KUBEŠA Tomáš

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Patenty a na ně navazující patentové spory jsou nástrojem, který společnosti, věnující se činnostem s výstupy, chráněnými právem duševního vlastnictví, užívají k ochraně svých práv, zájmů a investic. Jsou však také nástrojem, užívaným i zneužívaným v konkurenčním boji mezi jednotlivými soutěžiteli, který může vést až k soudním sporům. Řešením těchto sporů může být narovnání, které je však vnímáno problematicky z pohledu hospodářské soutěže.
Související projekty: