Informace o publikaci

Patent right exploatation under antitrust law scrutiny

Název česky Využití patentu z pohledu hospodářské soutěže
Autoři

KUBEŠA Tomáš NEJEZCHLEB Kamil

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Patenty mají značný vliv na moderní ekonomiku. Ze své podstaty zajišťují svým držitelům či nabyvatelům licence výhradní práva k danému duševnímu vlastnictví. Toto může být základem pro značnou tržní sílu, z čehož může dále vyplývat potenciální omezení hospodářské soutěže. Tento nevyhnutelný konflikt je základem složitých vztahů mezi právními odvětvími, navrženými k ochraně patentových práv a hospodářské soutěže. I přes společný cíl obou odvětví, spočívající v podpoře vývoje a skrz něj i spotřebitelského blahobytu se zdá být velmi náročným najít křehkou rovnováhu mezi oběma odvětvími práva tak, aby byl dosažen jejich společný cíl a zároveň byly překonány jejich rozpory. V tomto rámci se náš příspěvek bude soustředit na otázku, která se v evropském právu nezdá být dostatečně zodpovězena – za jakých okolností je patent „essential facility“ z pohledu soutěžního práva a kdy zaujímá jeho držitel dominantní postavení, které může být základem pro odpovědnost dle článku 102 SFEU? Ke zodpovězení této otázky představíme podstatné prvky ochrany patentů a hospodářské soutěže a jejich vzájemné vztahy se zaměřením na rozhodovací činnost soutěžních úřadů v aktuálních případech. Budeme se také zabývat zvláštním postavením standardních esenciálních patentů a rolí standardizačních organizací.
Související projekty: