Informace o publikaci

Bonds in Czech Law

Název česky Dluhopisy
Autoři

KOTÁSEK Josef

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Autor se zabývá zásadními novelami české právní úpravy dluhopisů, zaměřuje se zejména nad zrušením státního dozoru nad emisemi dluhopisů a na novou definici dluhopisů.
Související projekty: