Informace o publikaci

The flavoprotein FerB of Paracoccus denitrificans binds to membranes, reduces ubiquinone and superoxide, and acts as in vivo antioxidant

Logo poskytovatele
Název česky Flavoprotein FerB z Paracoccus denitrificans se váže na membrány, redukuje ubichinon a superoxid a působí jako antioxidant in vivo
Autoři

SEDLÁČEK Vojtěch PTÁČKOVÁ Nikola REJMONTOVÁ Petra KUČERA Igor

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj FEBS Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.13126/abstract;jsessionid=0181D2471BC3A25A015704E9FAD26EE6.f01t04
Doi http://dx.doi.org/10.1111/febs.13126
Obor Biochemie
Klíčová slova flavoprotein; oxidative stress; Paracoccus denitrificans; superoxide; ubiquinone
Popis FerB je NAD(P)H:akceptor oxidoreduktasa s neznámou funkcí, která se nachází v cytoplazmě bakterie Paracoccus denitrificans. Měřením anizotropie fluorescence jsme zjistili, že se FerB váže na membránové váčky. Je-li do membrány zabudován ubichinon, FerB katalyzuje jeho přeměnu na ubihydrochinon, jež může být sledována fluorimetricky (s ferrikyanidem a pyraninem uzavřeným uvnitř váčků). FerB rovněž redukuje exogenní superoxid nebo superoxid generovaný enzymově systémem xanthin/xanthin oxidasa nebo váčky z cytoplazmatické membrány P. denitrificans. U celých buněk defekt FerB zvyšuje citlivost k methylviologenu, jež se projevuje nižší růstovou rychlostí a zvýšenou produkcí reaktivních aldehydů (produktů oxidace lipidů). V souhrnu výsledky svědčí o úloze FerB při ochraně buněk před oxidačním stresem a ukazují, že FerB je prokaryontní obdoba savčí NAD(P)H:chinon oxidoreduktasy 1.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info