Informace o publikaci

Evropské autorské právo - problémy a výzvy 2014

Autoři

KOŠČÍK Michal

Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Hlavním tématem workshopu je reforma evropského autorského práva, jež je několik let diskutována na legislativní i akademické úrovni. Evropská unie již ve věci přezkumu právní úpravy autorského práva vyhlásila veřejnou konzultaci. Workshop se zaměří na potřebné a nevyhnutné změny v oblastech autorského práva, zejména co do budoucnosti úpravy odměňování za užití děl v digitálním prostředí, možné zavedení registrace autorských děl, data-miningu a koncepty zpřístupňování děl veřejnosti. Zvláštní pozornost bude věnována oblasti výjimek a omezení rozsahu práv autorů.
Související projekty: