Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

vedoucí oddělení – Právní oddělení


kancelář: bud. A17/224
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3312
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Právní odděleníLékařská fakulta
Pracovní zařazení Vedoucí oddělení

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Masarykova univerzita
Disciplinární komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce Lékařská fakulta
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro elektronickou prezentaci Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Právní odděleníLékařská fakulta
Pracovní zařazení Právník
Kancelář bud. A17/224Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon 549 49 3312
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav ochrany a podpory zdravíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
Fakulta / Pracoviště MU Ústav práva a technologiíPrávnická fakulta
Pracovní zařazení Odborný pracovník
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Farmakologický ústavLékařská fakulta
Pracovní zařazení Právník

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 76882
Interní informace Inet MU IS MU