Informace o publikaci

The Organisation and Process of Selection of Judges: Public Administration and Constitution of Judiciary.

Autoři

KADEČKA Stanislav HEJČ David CHADIMA Marek KRÁL Jakub VENCLÍČEK Jiří

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Na řádném výkonu soudní moci ve státě do značné míry závisí to, bez čeho si dnes přinejmenším v celém euroatlantickém prostoru nelze představit demokratickou organizaci společnosti, tedy existenci právního státu (jako základního právně politického rámce fungování práva, státu a demokratického politického systému). Jednou z neodmyslitelných podmínek toho, aby byl výkon soudní moci řádný, a přispíval tak k naplňování obsahových požadavků právního státu, je způsob samotné kreace soudní moci, resp. způsob výběru soudců jako osob, které soudní moc vykonávají.
Související projekty: