Informace o publikaci

Karanie administracyjne i odpowidzialnosc zaszkode ekologiczna w czeskim prawie gorniczym

Logo poskytovatele
Název česky Správní trestání a odpovědnost za ekologickou újmu v českém horním právu
Autoři

PRŮCHOVÁ Ivana

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek definuje základní funkce správní a trestní odpovědnosti za škody na životním prostředí v systému odpovědnosti v českém horním právu a jejich vztahu k ostatním druhům odpovědnosti . Ve vztahu k správnímu trestání je nastíněn vývoj a aktuální regulace podle zákona č 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě , ve znění pozdějších předpisů , zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů . Možnost odpovědnosti za ekologickou újmu na životním prostředí v souvislosti s vyhledáváním, průzkumem a těžbou nerostů jsou uvedeny na základě analýzy zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí , ve znění pozdějších předpisů , a zákona č. 167/2008 Sb ., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info