Informace o publikaci

Hodnoty dospívajících jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování)

Autoři

BALÁTOVÁ Kristýna

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předložená prezentace pojednává o problematice hodnot jedinců se specifickými poruchami chování v období dospívání (ve věku 10 - 19 let). Cílem výzkumu bylo zjistit a popsat, jaké rozložení hodnot se objevuje u jedinců se specifickými poruchami chování. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou (výzkumnou) část. V teoretické části je řešena problematika specifických poruch chování jako součást problematiky poruch chování, dále osobnost (a její složky), vývoj jedince v období dospívání (tedy v pubertě a adolescenci), hodnoty a preference hodnot. V empirické (výzkumné) části jsou uvedena metodologická východiska výzkumu, také jsou zde (pomocí metody Rokeachova testu hierarchie hodnot, v upravené české verzi) analyzovány preference hodnot v souboru dospívajících jedinců se specifickými poruchami chování. Tyto výsledky jsou následně porovnávány s dospívajícími jedinci bez specifických poruch chování. Na závěr textu jsou uvedeny možnosti využití Rokeachova testu hierarchie hodnot v praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info