Informace o projektu
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Kód projektu
MSM0021622443
Období řešení
1/2007 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.ped.muni.cz/wsedu/index.php?p=vyzkumny-zamer
Klíčová slova
sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativní rámec školní integrace, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, inkluze/integrace žáků

Výzkumný záměr je koncipován jako výzkum aplikovaný, dlouhodobý a intenzivní. Cílem je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů, a to v těchto oblastech: legislativní rámec školní integrace, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kurikulum - diferencované kurikulum. Výzkum bude řešen jednak jako kvalitativní - výsledkem bude vytvoření epistémé emprickému výzkumu.


Předmětem zájmu bude formulovat teoretický fundament zkoumaného problému, analyzovat dostupné materiály a zpracovat komparativní studie se zahraničím. Na základě získaných výsledků budou stanoveny návrhy a opatření. Dále bude výzkum řešen jako kvantitativní.


Předmětem bádání je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluze/integrace žáků se speciálními potřebami do základní školy s důrazem na postupnou implementaci RVP ZV. Výstupy budou prezentovány po etapách řešení ve formě konferencí a publikační činnosti.

Publikace

Počet publikací: 2206


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 221 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info