Informace o publikaci

Modern methods for genetic improvement of Trifolium pratense

Název česky Moderní metody genetického zlepšování Trifolium pratense
Autoři

ŘEPKOVÁ Jana NEDĚLNÍK Jan

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/124129.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.17221/139/2013-CJGPB
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova candidate gene; genetic marker; molecular genetics; red clover; wide hybridization
Popis Review je zaměřeno na aktuální trendy genetického zlepšení významného představitele pícnin Trifolium pratense (jetel luční), který je taxonomicky zařazen do čeledě Fabaceae. Šlechtění jetele lučního je zaměřeno na zlepšení vytrvalosti, rezistence k biotickým a abiotickým faktorům, výnosu píce a kvality proteinů. Obsah izoflavonoidů je důležitý z hlediska reprodukce skotu. Mezidruhová hybridizace jetele lučního s příbuzným druhem T. medium byla využita k introgresi vhodných znaků do jetele lučního. Šlechtění nové odrůdy Pramedi zahrnovalo využití hybridních rostlin, opakované zpětné křížení s jetelem lučním a výběry kmenů. Nové techniky molekulární genetiky se stávají dostupnými ve šlechtění při přenosu klíčových komplexních znaků u odrůd jetele lučního. Selekce s vužitím DNA markerů a identifikace kandidátních genů zvyšuje rychlost a přesnost selekce. Srovnávací analýzy sekvencí pomohly identifikovat geny pro polyfenoloxidázy a izoflavonsyntetázu a genotypování rostlin ve šlechtění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info