Informace o publikaci

Třída a dělnictví v ČR

Autoři

NEDBÁLKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V příspěvku se zaměřím na kritické zhodnocení dosavadních diskusí o relevanci konceptu třídy pro porozumění současným společnostem. Téma třídy a dělnictví představím jako sociologické, politické, mediální a morální téma. Na základě empirického výzkumu dělnické třídy se poté soustředím na roli práce a profese při (sebe)identifikaci dělníků v době prekariátních podmínek práce, na statusové znaky s dělnictvím spojené a na generační a genderový rozměr třídních identit.
Související projekty: