Informace o publikaci

Možnosti studia pohybu ve virtuálním 3D prostředí

Autoři

HERMAN Lukáš

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zamýšlí nad způsoby, jakými lze zkoumat pohyb a navigaci uživatelů ve virtuálních prostředích. Jinými slovy zda můžeme studovat, jakým způsobem uživatelé pracují s interaktivními 3D mapami či 3D vizualizacemi prostorových dat. Obsah příspěvku vychází z výsledků dvou explorativních výzkumů, které se uskutečnily v letech 2014 a 2015. První z nich byl založen především na sběru kvalitativních dat. V rámci této fáze byly srovnávány především vlivy různých způsobů vizualizace virtuálního prostředí (zobrazení ve 2D módu a ve stereoskopickém režimu) a různých ovládacích zařízení (počítačová myš nebo Wii Remote Controller). Na základě zjištění z této první fáze vznikla potřeba podrobněji dokumentovat pohyb a strategie uživatelů při řešení geografických úloh ve virtuálním prostředí. Z tohoto důvodu byl navržen a pilotně otestován webový nástroj, který umožňuje zaznamenávat uživatelskou interakci při práci s 3D mapou, pohyb i výsledky řešení zadaných úloh. Tyto záznamy obsahují jak data kvantitativní, tak kvalitativní. Druhý test byl realizován na desktopových počítačích s LCD monitorem a počítačovou myší. Příspěvek demonstruje možnosti zpracování, vizualizace i interpretace zaznamenaných dat. V závěru jsou diskutovány dosavadní výsledky, jejich využití i další směřování celého výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info