Informace o publikaci

Zpětný a další odkaz v otázce dědictví s mezinárodním prvkem

Autoři

DRLIČKOVÁ Klára

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabýval analýzou a srovnáním úpravy zpětného a dalšího odkazu v dědických věcech v ZMPS a Nařízení o dědictví.
Související projekty: