Informace o projektu

Dědictví v přeshraničním kontextu pohledem evropské unifikované úpravy (Dědictví)

Kód projektu
MUNI/A/1500/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Dne 17. 8. 2015 vstoupí v účinnost Nařízení o dědictví, které představuje unifikovanou evropskou úpravu dědických otázek s mezinárodním prvkem. Pokrývá pravidla pro určení mezinárodní příslušnosti soudů, kolizní normy pro určení rozhodného práva, pravidla pro uznání a výkon cizích rozhodnutí a veřejných listin a zavádí tzv. evropské dědické osvědčení. Čeští notáři budou v dědických řízeních s mezinárodním prvkem napříště postupovat výhradně podle tohoto přímo použitelného předpisu namísto dosavadního ZMPS. Nařízení o dědictví přitom vnáší (nejen) do českého prostředí řadu novinek a změn. Přestože se jedná předpis, jehož cílem je podstatně zjednodušit dědická řízení s mezinárodním prvkem, nejsou některá ustanovení zcela bez otazníků. Cílem tohoto projektu je analýza vybraných ustanovení Nařízení o dědictví. Tato ustanovení budou kriticky zkoumána a budou identifikovány případné problematické momenty. Bude rovněž zhodnocen dopad vybraných ustanovení Nařízení o dědictví na české právo.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info