Informace o publikaci

Chronická žilní nedostatečnost - prevalence, terminologie a anatomie žilního systému dolních končetin

Autoři

POSPÍŠILOVÁ Alena VEVERKOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Onemocnění žilního systému dolních končetin patří k nejrozšířenějším chorobám v civilizované části světa a je významným onemocněním se sociálními aspekty a utrpením. V současné době lze pozorovat nárůst výskytu tohoto onemocnění, což souvisí se stylem života moderní společnosti a zvyšujícím se průměrným lidským věkem, na druhé straně s rostoucím uvědoměním a sebepozorováním současné generace. Velmi výstižně je charakterizuje prof. Kappert, který píše: „Na žilní onemocnění se musíme dívat jako na onemocnění lidové." l když se onemocnění žilního systému vyznačuje nízkou mortalitou, je spojeno s vysokou morbiditou, dlouhou pracovní neschopností, případně s invaliditou. Onemocnění je navíc provázeno vysokými ekonomickými a sociálními nároky a nepříznivé ovlivňuje kvalitu života postiženého jedince. V minulých letech nebyla chorobám žilního systému dolních končetin u nás věnována příliš velká pozornost. Léčba příčin a následků poruch žilního oběhu byla kdesi na okraji zájmu participujících oborů. Teprve v posledních třech desetiletích změnily zprávy o značných ekonomických nákladech vynaložených na léčbu chronického žilního onemocnění pohled na toto onemocnění a problematice žilních chorob je i v našem zdravotnictví již věnována zvýšená pozornost v oblasti léčebné i preventivní. V ordinacích primární péče i ve specializovaných ambulancích lze vidět přibývající počet mladších pacientů, kteří jsou informováni z různých zdrojů o chronickém žilním onemocnění a přicházejí se poradit o možné prevenci a léčbě počátečních příznaků žilního onemocnění. Stále se však setkáváme s tím, že toto onemocnění bývá přehlíženo, nediagnostikováno a neléčeno, neboť bývá podceňována velikost jeho významu z hlediska zdravotního a socioekonomického. Také je třeba konstatovat, že i když rozsah žilního onemocnění je velký, základní výzkum v této oblasti přinesl relativně málo informací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info