Informace o publikaci

Democratic Maturity, External Efficacy, and Participation in Elections: Towards Macro-Micro Interaction

Název česky Zralost demokracie, vnější efektivita a volební participace: K jejich makro-mikro interakci
Autoři

NOVÝ Michal KATRŇÁK Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft/Austrian Journal of Political Science
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.15203/ozp.274.vol44iss3
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova voter turnout democratic maturity external efficacy multilevel modeling crosslevel interaction
Přiložené soubory
Popis Tento článek analyzuje, jakými způsoby stáří demokracie promlouvá do vysvětlení volební účasti. Přichází s tím, že zralost demokracie by mohla ovlivnit pravděpodobnost na hlasování nejen přímo, ale zároveň jako zesilovač jiných individuálních prediktorů volební účasti. Z celé řady faktorů, které mohou být odpovědné za zvyšování nebo snižování jedincovy pravděpodobnosti na hlasování, se ve studii zdůrazňuje, že primárně vliv pocitu vnější politické efektivity by mohl být podmíněn zralostí demokracie. Z teoretického pohledu tyto vazby mezi zralostí demokracie a externí efektivitou v rámci vysvětlení pramení z procesu politické socializace. Předpokládáme přitom, že čím je demokracie starší, tím vyšší bude pozitivní vliv externí efektivity na volební participaci. Daný předpoklad je testován pomocí empirické analýzy založené na datech z dotazníkových šetření třetího modulu Komparativní studie volebních systémů (CSES). Použitý datový soubor celkově obsahuje 34 440 respondentů, kteří jsou zakotveni ve 27 zemích. K odhadu vysvětlujícího modelu je využita víceúrovňová logistická regrese doplněná o interakční efekty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info