Informace o publikaci

Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007–2011

Autoři

HÁJEK M. SLANÝ J. MARŠÁLKOVÁ J. TICHAVSKÁ J. NĚMCOVÁ P. LUTZOVÁ M. NEUWIRTOVÁ I. SPILKOVÁ Z. RUČKOVÁ M. NOGOLOVÁ A. BÁRTOVÁ T. DUDA J. SMOLKA V. KLÁSKOVÁ E. HLADÍK M. TRÁVNÍČEK B. CHMELAŘ D. BERAN V. ŠTĚRBA Jaroslav KEPÁK Tomáš FEDORA Michal ŠEDA Miroslav ŽUREK Jiří NOVOMESKÝ F.

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česko-slovenská pediatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pediatrie
Klíčová slova hyperbaric oxygen; pediatrics; acute peripheral traumatic ischemia; carbon monoxide poisoning; sensorineural hearing loss; traumatic brain injury; necrotizing soft tissue infections; nonhealing wounds; chronic refractory osteomyelitis; intensive care
Popis Od roku 2007 do roku 2011 bylo na našem pracovišti zařazeno k léčbě hyperbarickým kyslíkem celkově 103 dětských pacientů. Jednalo se o pacienty léčené pro následující indikace: percepční ztrátu sluchu nebo sluchové šelesty, postižení centrálního nervového systému, nejčastěji po úrazovém poranění mozku nebo hypoxicko-ischemické encefalopatii, po kardiopulmonální resuscitaci, akutní intoxikaci oxidem uhelnatým, komplikacích onkologické léčby, akutní periferní traumatickou ischémii, nekrotizující infekci měkkých tkání, obtížně se hojící kožní defekt a chronickou refrakterní osteomyelitidu. Za hospitalizace bylo léčeno 96% dětí, z toho ve 48 % na jednotce intenzivní péče nebo na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče. Příznivý výsledek léčby byl zaznamenán v 82 % případů. V 18 % případů léčba nebyla úspěšná, nebo nebylo možné výsledek hodnotit. U 54 pacientů bylo během léčby zaznamenáno celkově 178 epizod neočekávaných událostí. Ve vztahu k celkovému počtu provedených léčebných expozic činila jejich míra 17,5 %. Vážné zdravotní a život ohrožující komplikace nebo vedlejší účinky léčby nebyly zaznamenané ani v jednom případě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info