Informace o publikaci

Specifika elektronického dokazování při mimosoudním řešení sporů

Autoři

LOUTOCKÝ Pavel

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Obor Právní vědy
Klíčová slova Electronic evidence; proving; proof; negotiation; mediation; arbitration; alternative dispute resolution; Online Dispute Resolution
Přiložené soubory
Popis S rozvojem moderních technologií dochází výrazným posunům možnostech dokazování nejen při soudním řízení, ale rovněž při řízení mimosoudním. případě vzniku sporu na internetu (např. při elektronickém obchodování) je pak mnohdy vhodné řešit vzniklý konflikt online dle možností skutkové tvrzení podpořit elektronickými důkazními prostředky (online lze rovněž řešit spory, které tomto prostředí nevznikly). Příspěvek se bude zabývat možným využitím elektronických důkazů při vyjednávání mezi stranami, které je počáteční nejméně formalizovanou fází mimosoudního řešení sporů. případě neúspěšnosti vyjednávání mezi stranami následuje fáze mediační (to zákonem regulovaná či nikoli). Spor může dospět až závaznému rozhodčímu řízení, které supluje soudní rozhodování. každé těchto fází dochází ke specifické regulaci, jakým způsobem lze využít elektronických důkazních prostředků - od zásadě neregulovaného úvodní fázi řešení sporů po procesně formalizovaný postup případě rozhodčího řízení. Příspěvek tak vymezí právní mantinely jednotlivých fázích mimosoudního řešení sporu zaměří se na formální požadavky kladené na možnosti využití elektronických důkazních prostředků důrazem na českou právní úpravu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info