Informace o publikaci

Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900) - sofistikovaná výzkumná infrastruktura české etnologie

Autoři

DRÁPALA Daniel

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Etnologické rozpravy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Ethnocartography; written and picture sources; printed materials; databases; maps
Popis Mezi etablované metody etnologie náleží již několik desetiletí také etnokartografie, která umožňuje poznání územního rozšíření jednotlivých prvků kultury i jejich větších souborů v jedné nebo více časových rovinách. V českých zemích se začala etnokartografie prosazovat v první polovině 20. století. Některé z nedostatků lze řešit uplatněním moderních technologií – např. prostřednictvím geografického informačního systému (zkratka GIS), který umožňuje práci s daty a tvorbu map. Charakteristickým znakem GIS je vedle prostého zobrazování bodů či plochy především interaktivita, prolínání datových vrstev, možnost analýzy dat dle zadání a potřeb uživatele. Tato technologie se uplatňuje také v rámci výzkumné a prezentační infrastruktury Geografický informační systém tradiční lidové kultury 1750–1900, který vyvinula Masarykova univerzita. Propojuje mapové podklady s informacemi z oblasti tradiční lidové kultury definovanými místně (historická země Morava) a časově (rozpětí let 1750–1900). Gistralik reprezentuje sofistikovaný GIS v podobě prostorově zobrazované databáze, která zpřístupňuje poznatky o dokumentovaných jevech z oblasti materiální i nemateriální lidové kultury a o míře jejich dosavadního zpracování. Pracuje tedy nejen s informací samotnou, ale i s odkazem na její původ (rukopisný a ikonografický pramen, tiskovina) s možností dalšího vytěžení zdroje uživatelem dle jeho individuálních potřeb. Informace jsou vázány na konkrétní obec nebo jinou území jednotku (panství, farnost, soudní okres). Gistralik umožňuje vědecky kvalifikovaným silám i dalším zájemcům o problematiku kulturního dědictví zpřístupnění velkého objemu odborně pasportizovaných dat, které budou uživatelé vytěžovat prostřednictvím různých stupňů zadávacích podmínek, což umožňuje generování rozmanitých okruhů informací co do obsahu i formy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info