Informace o publikaci

People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment

Název česky Lidé s tělesným postižením na trhu práce - schopnosti nezbytné pro pracovní uplatnění
Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj e-Pedagogium
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2015/Pedagogium_2-2015.pdf
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova work experience; work self-fulfilment; skills and competences; people with disabilities; attitudes; obstacles
Popis Úspěšné uplatnění lidí s postižením na trhu práce ovlivňuje několik faktorů: jejich připravenost, možnosti a motivace, postoje zaměstnavatelů i společnosti nebo připravenost trhu práce a pracovního prostředí je začlenit do pracovního proudu. Vzhledem k vývoji ve společnosti a v ekonomice je zapotřebí vybavit mladé lidi schopnostmi a kompetencemi, které přispějí k jejich plnohodnotnému začlenění. Cíle: Cílem výzkumů představených v tomto textu bylo zjistit, jaké mají lidé s tělesným postižením zkušenosti na trhu práce (pracovní podmínky, důvody hledání práce, překážky). Metody a techniky: Hlavní technikou kvalitativních výzkumů byl polostrukturovaný rozhovor. Informanty byli lidé s vrozených a získaným omezením hybnosti (zde následkem roztroušené sklerózy) s pracovní zkušeností. Na základě zjištěných informací byly formulovány schopnosti a kompetence, které lze vnímat jako nezbytné pro pracovní uplatnění v 21. stol. Výsledky: Překážky, které lidé s tělesným postižením zažívají v pracovním prostředí, vyplývají jak z jejich postižení, tak z postojů kolegů a zaměstnavatelů, jejich otevřenosti a vstřícnosti. Za významný vnímají i celkový postoj společnosti k lidem s postižením. Měnící se trh práce vyžaduje schopnosti a kompetence jako je informovanost, komunikativní a sociální kompetence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info