Informace o publikaci

External structures of the metathoracic scent gland efferent system in the true bug superfamily Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera)

Název česky Zevní struktury vylučovacího systému metatorakálních pachových žláz u nadčeledi Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera)
Autoři

HEMALA Vladimír KMENT Petr MALENOVSKÝ Igor

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vylučovací systém metatorakálních pachových žláz představuje jednu z apomorfních a diagnostických struktur ploštic (Heteroptera), vyvinutou pouze u dospělců. Zevní struktury tohoto vylučovacího systému, jako jsou ostiola, vestibulární rýha, peritrema a evaporatorium, poskytují použitelné znaky pro systematiku ploštic, jak bylo již zdokumentováno třeba u zákeřnic nebo vroubenek. U nadčeledi Pyrrhocoroidea (ruměnic) zahrnující dvě čeledi (Largidae a Pyrrhocoridae) se 72 rody a více než 660 druhy byly struktury metatorakálních pachových žláz dosud známy jen málo. Zatím jsme prozkoumali 16 rodů čeledi Largidae a 41 rodů čeledi Pyrrhocoridae pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Zaznamenali jsme dva základní typy zevních struktur těchto pachových žláz: 1. peritremální disk u čeledi Largidae se dvěma odlišnými podtypy odpovídajícími podčeledím Larginae a Physopeltinae; 2. aurikula u čeledi Pyrrhocoridae s různými modifikacemi nebo redukcemi. Situace u čeledi Largidae podporuje její současné taxonomické dělení na dvě podčeledi, které je založeno i na dalších morfologických znacích. U čeledi Pyrrhocoridae jsme zaznamenali několik případů modifikací peritremy a evaporatoria, které by mohli indikovat nejméně dvě skupiny rodů s několika podskupinama; avšak tohle seskupení bude muset být ještě kladisticky testováno za použití většího množství morfologických znaků i z dalších tělesných struktur, nejenom ze zevních vývodů pachových žláz. Několik rodů čeledi Pyrrhocoridae (Callibaphus, Cenaeus, Dermatinus, Gromierus, Jourdainana, Paradindymus, Probergrothius, Pyrrhocoris, Pyrrhopeplus, Scantius, a Sicnatus) se od zbylých liší víceméně redukovanou aurikulou, což by mohlo naznačovat synapomorfii nebo konvergenci. Studie je součástí probíhající disertační práce zaměřené na morfologii a fylogenezi ploštic z nadčeledi Pyrrhocoroidea.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info