Informace o projektu
ETOlogicko-evoluční a FYLOgeografický výzkum obratlovců (ETOFYLO)

Kód projektu
MUNI/A/1164/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na behaviorálně-ekologickou a fylogeograficko-systematickou problematiku modelových skupin obratlovců na evolučním pozadí. Projektu se zúčastní 5 akademických pracovníků a 18 studentů doktorského studijního programu a dále též studenti magisterského stupně se zaměřením Zoologie. Studenti doktorského studia řeší své práce v různých oborech, proto je projekt koncipován multidisciplinárně, kdy je založen na propojení klasického ekologického (skladba a diverzita) a genetického výzkumu (fylogeografický přístup, populační genetika) populací a společenstev obratlovců se studiem chování. Významnou součástí bude zahrnutí výzkumu vztahů hostitel-obratlovec a parazit/patogen, včetně dynamiky jejich přenosu a šíření. Společným jmenovatelem projektu jsou modelové organismy, obratlovci a na ně navázané vybrané skupiny zejména patogenních organismů. Tyto pak budou studovány z různých aspektů založených především na interdisciplinárním propojení tradičních výzkumných témat: 1) populační ekologie a ekologie společenstev, 2) studium speciace a časoprostorové dynamiky sekundárních kontaktů příbuzných taxonů, 3) evoluce chování a jeho adaptivnost a 4) koevoluce vztahů mezi hostitelem a patogenem. Uvedené výzkumné bloky mají aplikované přesahy do studia dynamiky areálů rozšíření v souvislosti s antropizací krajiny. Nelze opomenout význam pro ochranářskou genetiku. Výstupy projektu povedou k objasnění některých obecných ekologických a evolučních principů platných pro biotu celkově, nikoliv pouze na úrovni speciálních modelových taxonů. Výsledky budou v rámci projektu publikovány a prezentovány na národních i mezinárodních fórech.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info