Informace o publikaci

Pojetí tělesné výchovy v současném vzdělání

Autoři

MUŽÍK Vladislav

Druh Článek ve sborníku
Konference Aktualizované poznatky ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova physical education; physical education curriculum; physical education conception; physical education approaches; education in physical education
Popis Článek se zabývá problematikou školní tělesné výchovy. Cílem článku je přiblížit různé koncepce tělesné výchovy u nás i v zahraničí, nastínit rozdílné způsoby pojímání tělesné výchovy v ČR, zamyslet se nad aktuálními výsledky vzdělávání v tělesné výchově a formulovat doporučení pro zkvalitnění obsahu vzdělávání v souvislosti s připravovanými revizemi českého kurikula.
Související projekty: